Đấu giá CP của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh do Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh do Tổng Công ty Phát điện

Đấu giá CP của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh do Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh do Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
 • Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0256 3892792
 • Fax: 0256 3891975
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh điện năng
 • Vốn điều lệ: 2.062.412.460.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 63.016.948 cổ phần (30.55% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 63.016.948 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 31.931 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 01 đồng
 • Bước khối lượng: 01 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh do Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 20/03/2020 đến 16h00 ngày 10/04/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 16/04/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 20/04/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 21/04/2020 đến 16h00 ngày 29/04/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/04/2020 đến ngày 27/04/2020.
* Tài liệu đính kèm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI