Đấu giá CP của CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ
 • Địa chỉ: 38 Bích Câu, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 38457606
 • Fax: (024) 38457436
 • Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng, phát triển công nghệ khai thác và chế biến nguyên liệu hóa – mỏ …
 • Vốn điều lệ: 14.737.250.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 221.087 cổ phần (15% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 221.087 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 24.780 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 14/06/2019 đến 15h30 ngày 03/07/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 08/07/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 08h30, ngày 10/07/2019
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 11/07/2019 đến 16h00 ngày 17/07/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/07/2019 đến ngày 17/07/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI