Đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
 • Địa chỉ: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, số 210 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 62 668 668
 • Fax: 024 62669 669
 • Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; hoạt động tín dụng ...
 • Vốn điều lệ: 12.035.904.740.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 122.175.343 cổ phần
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: Quy định tại quy chế đấu giá
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 28.930 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 25/01/2022 đến 15h30 ngày 16/02/2022
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 21/02/2022
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 08h30, ngày 23/02/2022
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 24/02/2022 đến 16h00 ngày 02/03/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/02/2022 đến ngày 02/03/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI