Đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ.

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ.

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
 • Địa chỉ: Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 3771 8989
 • Fax: (024) 3771 8899
 • Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngân hàng …
 • Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 4.033.512 cổ phần (0,34% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: Căn cứ theo Quy chế đầu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 11.800 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 23/05/2019 đến 15h30 ngày 11/06/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 14/06/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 08h30, ngày 18/06/2019
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 19/06/2019 đến 16h00 ngày 25/06/2019
   
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/06/2019 đến ngày 25/06/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI