Đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do CTCP Điện tử Biên Hòa nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do CTCP Điện tử Biên Hòa nắm giữ

Đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do CTCP Điện tử Biên Hòa nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do CTCP Điện tử Biên Hòa nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
 • Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 3914 3183
 • Fax: (028) 3914 3193
 • Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn và cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn …
 • Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 1.498.680 cổ phần (0,49% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 1.498.680 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 20.204 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 1 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do CTCP Điện tử Biên Hòa nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 11/12/2019 đến 15h30 ngày 02/01/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 08/01/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 10h00, ngày 10/01/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 10/01/2020 đến 16h00 ngày 16/01/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 20/01/2020

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI