Đấu giá CP của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
 • Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3943 9063
 • Fax: 024 3943 3521
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác…
 • Vốn điều lệ: 1.410.480.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 139.399.608 cổ phần (98,83% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 69.113.520 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 19.930 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
​​​​​
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP do Bộ Xây dựng nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá xác định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai;
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP thấp hơn giá trúng đấu giá tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 25/11/2020 đến 15h30 ngày 09/12/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 14/12/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 16/12/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 16/12/2020 đến 16h00 ngày 22/12/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 23/12/2020.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI