Đấu giá CP của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện do CTCP COKYVINA nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện do CTCP COKYVINA nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện do CTCP COKYVINA nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện do CTCP COKYVINA nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện
 • Địa chỉ: Tầng 8 – Tòa nhà số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 37724466
 • Fax: 024 37724460/61
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ,....
 • Vốn điều lệ: 803.957.090.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 1.046.930 cổ phần (1,3% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 1.046.930 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 69.000 đồng/ cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện do CTCP COKYVINA nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 09/08/2022 đến 15h30 ngày 30/08/2022
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 07/09/2022
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 09/09/2022
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 12/09/2022 đến 16h00 ngày 16/09/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/09/2022 đến ngày 16/09/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI