Đấu giá CP của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện
 • Địa chỉ: Tẩng 8, Tòa nhà số 4A Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3772 4466
 • Fax: 024 3772 4460
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
 • Vốn điều lệ: 803.957.090.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 18.225.648 cổ phần (chiếm 22,67% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 18.225.648 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 47.310 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 26/11/2021 đến 15h30 ngày 10/12/2021
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 15/12/2021
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 08h30, ngày 17/12/2021
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 18/12/2021 đến 16h00 ngày 24/12/2021
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 24/12/2021.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI