Đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

Thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

Thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam
 • Địa chỉ: Số 5 – 7 Hàng Gà, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3825 7496
 • Fax: 024 3824 3129
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh muối; Bán buôn gạo
 • Vốn điều lệ: 43.691.200.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 1.279.392 cổ phần (29,28% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 21.300 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 11/03/2021 đến 15h30 ngày 05/04/2021
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 08/04/2021
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 08h30, ngày 12/04/2021
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 12/04/2021 đến 16h00 ngày 20/04/2021
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 16/04/2021.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI