Đấu giá CP lần đầu ra công chúng của CTCP Nhựa Picomat

Thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của CTCP Nhựa Picomat

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP lần đầu ra công chúng của CTCP Nhựa Picomat

Thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của CTCP Nhựa Picomat

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Nhựa Picomat
 • Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
 • Điện thoại: 024 6329 0555
 • Fax:
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các sản phẩm ván nội thất, sản xuất sản phẩm từ plastic.
 • Vốn điều lệ: 173.132.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 2.686.800 cổ phần
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng của CTCP Nhựa Picomat được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 13/01/2022 đến 15h30 ngày 15/02/2022
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 18/02/2022
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 08h30, ngày 22/02/2022
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 23/02/2022 đến 16h00 ngày 04/03/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/02/2022 đến ngày 01/03/2022.
* Tài liệu đính kèm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI