Đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông

Đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ
 • Địa chỉ: 420 Quốc lộ 1, Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
 • Điện thoại: 0293 3848 959
 • Fax:
 • Ngành nghề kinh doanh: Thực hiện công tác đăng kiểm các phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy bộ nội địa đang lưu hành và một số hoạt động dịch vụ được Nhà nước cho phép
 • Vốn điều lệ: 5.741.200.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 212.036 cổ phần (36,93% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 212.036 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 01 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 03/12/2019 đến 16h00 ngày 20/12/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 26/12/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 30/12/2019
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 31/12/2019 đến 16h00 ngày 09/01/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 31/12/2019 đến ngày 07/01/2020.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI