Đấu giá CP ra công chúng Công ty TNHH MTV Phà An Giang

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP ra công chúng Công ty TNHH MTV Phà An Giang
Thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng Công ty TNHH MTV Phà An Giang 
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Phà An Giang
 • Địa chỉ: Số 360 Lý Thái Tổ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296 3846379
 • Fax:
 • Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (tuân thủ quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; …
 • Vốn điều lệ: 167.520.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 5.291.520 cổ phần (31,59% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 5.291.520 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 16.720 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 10 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP ra công chúng Công ty TNHH MTV Phà An Giang được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 10/09/2020 đến 16h00 ngày 01/10/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 07/10/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 09/10/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 10/10/2020 đến 16h00 ngày 19/10/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI