Đấu giá CP ra công chúng CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP ra công chúng CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land
 • Địa chỉ: R4-93 Đường Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 5411 0088
 • Fax:
 • Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản
 • Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 16.000.000 cổ phần (10% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP ra công chúng CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 19/03/2021 đến 16h00 ngày 09/04/2021
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 15/04/2021
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 19/04/2021
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 20/04/2021 đến 16h00 ngày 29/04/2021
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/04/2021 đến ngày 27/04/2021.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI