Đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH Nhà nước MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế
 • Địa chỉ: 53 Nguyễn Gia Thiều, P. Phú Hậu, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234 3541044
 • Fax: 0234 3526965
 • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác và chế biến quặng Titan, các chất phụ gia cho vật liệu công nghiệp; Khai thác quặng sắt; Sản xuất sắt, thép, gang, …
 • Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 4.904.800 cổ phần (32,7% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 4.904.800 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 30/05/2019 đến 16h00 ngày 18/06/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 24/06/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 26/06/2019
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 27/06/2019 đến 16h00 ngày 06/07/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/06/2019 đến ngày 03/07/2019.
* Tài liệu đính kèm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI