Đấu giá CP ra công chúng của CTCP Nước Thủ Dầu Một

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP ra công chúng của CTCP Nước Thủ Dầu Một
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Nước Thủ Dầu Một
 • Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (84 - 27) 4384 2255 – 4384 2277
 • Fax: (84 - 27) 4384 1838
 • Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất; Đầu, tư, quản lý hệ thống thoát nước; ...
 • Vốn điều lệ: 812.000.003.750 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 9.500.000 cổ phần
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 9.500.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 27.500 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 đồng
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP ra công chúng của CTCP Nước Thủ Dầu Một được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 19/04/2019 đến 16h00 ngày 10/05/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 16/05/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 20/05/2019
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 21/05/2019 đến 16h00 ngày 30/05/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/05/2019 đến ngày 27/05/2019
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI