Đấu giá CP ra công chúng của CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng của CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP ra công chúng của CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng của CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật
 • Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: 0274 3848 789
 • Fax: 0274 3848 678
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản
 • Vốn điều lệ: 1.370.973.230.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 80.000.000 cổ phần
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 80.000.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP CP ra công chúng của CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 02/11/2020 đến 16h00 ngày 20/11/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 26/11/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 30/11/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 01/12/2020 đến 16h00 ngày 10/12/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 07/12/2020.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI