Đấu giá CP ra công chúng của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Đấu giá CP ra công chúng của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
 • Địa chỉ: QL 61, ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
 • Điện thoại: 0293 3573 355
 • Fax:
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch; Quản lý khai thác các công trình thủy lợi; Thiết kế công trình cấp thoát nước, giám sát lắp đặt thiết bị công trình cấp thoát nước, tư vấn lập dự án đầu tư…
 • Vốn điều lệ: 292.331.400.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 14.324.239 cổ phần (49% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 14.324.239 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 01 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP ra công chúng của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 04/03/2020 đến 16h00 ngày 23/03/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 27/03/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 31/03/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 01/04/2020 đến 16h00 ngày 10/04/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 08/04/2020.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI