Đấu giá phần vốn góp của Đài truyền hình Việt Nam tại Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam

Đấu giá mới nhất

Đấu giá phần vốn góp của Đài truyền hình Việt Nam tại Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam

Thông báo về việc đấu giá phần vốn góp của Đài truyền hình Việt Nam tại Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam
 • Địa chỉ: Tầng 15 Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình
 • Điện thoại: 024 6267 6600         Fax: 024 3771 4781                                          
 • Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động viễn thông vệ tinh.
 • Vốn điều lệ: 344.493.601.391 đồng
 • Giá trị vốn đấu giá: 51.674.040.209 đồng (15% VĐL)
 • NĐT nước ngoài không được tham gia đấu giá
 • Giá khởi điểm: 188.778.616.000 đồng
 • Bước giá: 100 đồng
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá phần vốn góp của Đài truyền hình Việt Nam tại Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 24/12/2021 đến 15h30 ngày 06/01/2022
  • Địa điểm đăng ký và hướng dẫn nộp cọc: xem tại đây.
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Trước 16h00 ngày 11/01/2022
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 08h30, ngày 13/01/2022
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 14/01/2022 đến 16h00 ngày 20/01/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 20/01/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI