Đấu giá quyền mua CP của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá quyền mua CP của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá quyền mua CP của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Lầu 5&6 Tòa nhà AB Tower, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3823 3299         Fax: 028 3823 3301      
 • Ngành nghề kinh doanh: Môi giới; Tự doanh; Quản lý danh mục đầu tư; Bảo lãnh phát hành; Tư vấn đầu tư chứng khoán …
 • Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
 • Số lượng quyền mua CP đấu giá: 72.975.180 quyền mua cổ phần
 • Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (02 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm với giá 14.000 đồng/CP)
 • Giá khởi điểm: 13.150 đồng/quyền mua
 • Số lượng quyền mua CP NĐT nước ngoài được phép mua: 0 quyền mua CP
 • Bước khối lượng: 10 quyền mua
 • Bước giá: 10 đồng
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Số lượng quyền mua đăng ký mua tối thiểu: 200 quyền mua CP
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá quyền mua CP của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh nắm giữ được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 09/11/2021 đến 16h00 ngày 19/11/2021
  • Địa điểm đăng ký và hướng dẫn nộp cọc: xem tại đây.
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Trước 15h00 ngày 25/11/2021
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 09h00, ngày 29/11/2021
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 30/11/2021 đến ngày 02/12/2021
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/11/2021 đến 16h00 ngày 06/12/2021.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI