Đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang do SCIC nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang do SCIC nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang do SCIC nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Xuất nhập khẩu An Giang
 • Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296 3841548           Fax: 0296 3843239                                           
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến và kinh doanh lương thực; Thương mại dịch vụ xe (xe gắn máy, phụ tùng và dịch vụ); Vật tư nông nghiệp (phân bón và thuốc bảo vệ thực vật)...
 • Vốn điều lệ: 182.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 5.126.550 cổ phần (28,17% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm 01 lô cổ phần: 187.560.000.000 đồng/ lô cổ phần
 • Bước giá: 1.000.000 đồng/ lô cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang do SCIC nắm giữ được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 09/12/2021 đến 16h00 ngày 20/12/2021
  • Địa điểm đăng ký và hướng dẫn nộp cọc: xem tại đây.
 • Thông tin Tài khoản nộp cọc và nộp tiền trúng đấu giá:
  • Chủ Tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Số Tài khoản: 149000000314
  • Mở tại Ngân hàng: Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội
  • Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: “Họ tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc/ Nộp tiền Thanh toán mua 5.126.550 cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu An Giang”
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Trước 15h00 ngày 24/12/2021
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 09h00, ngày 28/12/2021
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 29/12/2021 đến ngày 04/01/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/12/2021 đến 16h00 ngày 05/01/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI