Đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Căn cứ Quyết Định số 284/QĐ-ĐTKDV ngày 03/10/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh do SCIC sở hữu

 1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
 • Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty)
 • Địa chỉ: Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Điện thoại:       (84-203) 365 7539                 Fax: (84-203) 365 7540
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.....
 • Vốn điều lệ:     4.500.000.000.000 đồng (Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng)
 1. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Quy chế đấu giá)
 2. Tổ chức tư vấn:  Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
 3. Tổ chức thực hiện đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
 4. Cổ phần chào bán:
 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 51.401.089 cổ phần (tương ứng 11,42% vốn điều lệ Công ty)
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô (01 lô), theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
 • Giá khởi điểm để đấu giá: 23.800 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng/cổ phần
 • Giá đặt mua hợp lệ: là mức giá 01 (một) cổ phần không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá và Mức giá sàn tại ngày tổ chức cuộc đấu giá
 • Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: 51.401.089 cổ phần
 • Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: 51.401.089 cổ phần
 • Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần cả lô tính theo Giá khởi điểm đấu giá.
 1. Công bố thông tin; Nộp hồ sơ năng lực; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá
 • Công bố thông tin từ ngày 15/11/2019 tới ngày 05/12/2019 tại các website của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, SCIC, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, các đại lý đấu giá; Công bố thông tin trên 03 số báo liên tiếp (Thời báo kinh tế Việt Nam, Báo Quảng Ninh, Báo Hà Nội mới)
 • Nộp hồ sơ năng lực: Từ ngày 15/11/2019 đến 16h00 ngày 26/11/2019, tại trụ sở SCIC.
 • Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 29/11/2019 đến 16h00 ngày 04/12/2019 tại các Đại lý đấu giá (theo danh sách tại Phụ lục 01 kèm theo Quy chế đấu giá). 
 • Nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 29/11/2019 đến 16h00 ngày 04/12/2019 (Chi tiết theo quy định tại Quy chế đấu giá).
 • Thời gian, địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Thời gian: Từ 9h00 đến 14h00 ngày 05/12/2019, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – số 02 Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội .
 1. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
 • Thời gian: 14h30 ngày 05/12/2019
 • Địa điểm: Tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – số 02 Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:
 • Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/12/2019 đến ngày 11/12/2019 (trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu giá)
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Theo Quy chế đấu giá.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI