THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP

Đấu giá mới nhất

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP

(Theo Quyết định số 367/QĐ-ĐTKDV ngày 16/09/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc Phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP)

Tổ chức phát hành

:

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP

 

Địa chỉ

:

58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

 

Điện thoại

:

(028) 3823 7981                                      Fax: (028) 3823 7983

 

Ngành nghề kinh doanh

:

Sản xuất kinh doanh dầu thực vật, dịch vụ cảng biển, kho bãi, cho thuê văn phòng…

 

Vốn điều lệ:

:

1.218.000.000.000 đồng

 

Vốn của SCIC

:

442.119.000.000 đồng (tương ứng 36,30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

 

Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh

:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP

 

Tổ chức chào bán cạnh tranh

:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 

Tổ chức tư vấn

:

CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 

Cổ phần chào bán thông qua chào bán cạnh tranh:

 

- Loại cổ phần:           cổ phần phổ thông

  - Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh:   44.211.900 cổ phần

 

- Mệnh giá:           10.000 đồng/ cổ phần

  - Giá khởi điểm 1 cổ phần:                      22.690 đồng/ cổ phần

 

- Phương thức chào bán:   Chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần

 

  - Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức Giá khởi điểm chào bán cạnh tranh

Thời gian nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực

:

Từ ngày 12/10/2020 đến 16h00’ ngày 25/10/2020 tại SCIC

 

SCIC trả lời bằng văn bản cho Nhà đầu tư

:

Trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00’ ngày 27/10/2020

 

Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc

:

Từ ngày 14/10/2020 đến 15h00’ ngày 03/11/2020

 

Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

:

Nộp trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong tại Tổ chức chào bán cạnh tranh từ 9h00’ đến 14h00’ ngày 04/11/2020

 

Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh:

 

Thời gian

:

Bắt đầu từ lúc 14h30’ ngày 04/11/2020

 

Địa điểm

:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

:

từ ngày 05/11/2020 đến 11/11/2020

 

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

:

từ ngày 05/11/2020 đến 11/11/2020

 

(Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn,  www.hnx.vn; www.cts.vn và tại các đại lý theo Quy chế bán chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần do SCIC ban hành)

 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI