Thông báo chào bán cạnh trạnh cả lô CP của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang do SCIC nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Thông báo chào bán cạnh trạnh cả lô CP của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang do SCIC nắm giữ

THÔNG BÁO
CHÀO BÁN CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Xuất nhập khẩu Sa Giang

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-ĐTKDV ngày 13/11/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang; Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh xin thông báo như sau:

  1. Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN Xuất nhập khẩu Sa Giang.

  • Địa chỉ:

Lô CII-3, Đường số 5, Khu công nghiệp C, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

  • Số điện thoại:

(84-277) 3763155                               Số fax:  (84-277) 3763152          

  1. Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; In ấn,…

  1. Vốn điều lệ công ty (VĐL):

71.475.800.000 đồng.

  1. Vốn của SCIC:

35.657.590.000 đồng (tương ứng 49,89% vốn điều lệ).

  1. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh:

Tất cả các nhà đầu tư Trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.

  1. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB.

  1. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua chào bán cạnh tranh cả lô:
  • Loại cổ phần chào bán:

Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

  • Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần.

  • Tổng số lượng cổ phần chào bán:

3.565.759 cổ phần (chiếm 49,89% vốn điều lệ).

  • Giá khởi điểm để chào bán:

97.500 đồng/cổ phần.

  • Phương thức chào bán:

Chào bán cạnh tranh cả lô.

  • Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 3.565.759 cổ phần.
  • Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 3.565.759 cổ phần.
  • Tỷ lệ đặt cọc:

10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh.

  • Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần.
  1. Thời gian nộp hồ sơ năng lực: Từ ngày 17/11/2020 đến 16h00 ngày 30/11/2020 tại Chi nhánh phía Nam, SCIC, Số 16 Trương Định, Quận 3, Tp.HCM.

Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên chào bán cạnh tranh cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 02/12/2020.

  1. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 03/12/2020 đến 16h00 ngày 08/12/2020 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô, được công bố trên website của SGDCK Tp.HCM, SCIC, CTCP Chứng khoán MB, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang và các đại lý chào bán cạnh tranh).
  1. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 14h00 ngày 09/12/2020 tại SGDCK Tp.HCM.
  1. Tổ chức chào bán cạnh tranh:

  • Thời gian:

Bắt đầu lúc 14h30 ngày 09/12/2020.

  • Địa điểm:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

  1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 10/12/2020 đến ngày 16/12/2020.

  1. Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 10/12/2020 đến ngày 16/12/2020.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.hsx.vn; www.mbs.com.vn; www.sagiang.com.vn và các đại lý chào bán cạnh tranh.

 

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI