Thông báo đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

Thông báo đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-ĐTKDV ngày 21/6/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang:

 1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
 • Địa chỉ: Lô CII-3, đường số 5, khu công nghiệp C, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: (84-277) 3763155                    Fax: (84-277) 3763152          
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; In ấn,…
 • Vốn điều lệ: 71.475.800.000 đồng
 1. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang.
 2. Tổ chức tư vấn:  Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
 3. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá trọn lô:
 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 3.565.759 cổ phần
 • Gía khởi điểm để đấu giá: 111.700 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng/cổ phần
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
 • Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 3.565.759 cổ phần
 • Số lượng tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 3.565.759 cổ phần
 • Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 1. Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá
 • Công bố thông tin từ ngày 24/06/2019 tới ngày 28/06/2019 trên báo Đầu tư chứng khoán, Báo Hà Nội mới, Báo Đồng Tháp và trên các website của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, SCIC, CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang và các đại lý đấu giá.
 • Thời gian đăng ký: 24/06/2019 - 12/07/2019.
 • Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 14h00 ngày 15/07/2019.
 • Địa điểm: tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
 1. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
 • Thời gian: 14h30 ngày 15/07/2019.
 • Địa điểm: tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:
 • Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: 16/07/2019 - 22/07/2019.
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: 16/07/2019 - 22/07/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI