Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Cấp nước Cửa Lò do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Cấp nước Cửa Lò do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cấp nước Cửa Lò
 • Địa chỉ: Khối 1, P. Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: (02383) 943 177                   Fax: (02383) 943 177                                                    
 • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch …
 • Vốn điều lệ: 48.269.590.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 2.718.787 cổ phần (chiếm tỷ lệ 56,33% vốn điều lệ)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 2.718.787 cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Cấp nước Cửa Lò do UBND tỉnh Nghệ An nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 21/01/2019 đến 15h30 ngày 18/02/2019
  • Địa điểm đăng ký và hướng dẫn nộp cọc: xem tại đây
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Trước 16h00 ngày 21/02/2019
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 09h30, ngày 25/02/2019
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hà Nội Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 26/02/2019 đến 16h00 ngày 04/03/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/02/2019 đến ngày 04/03/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI