Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Lilama 10 do Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Lilama 10 do Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam nắm giữ
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Lilama 10
 • Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 3864 9584                   Fax: (024) 3864 9581                                                    
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, lặp đặt máy móc thiết bị, máy móc.
 • Vốn điều lệ: 98.900.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 1.488.600 cổ phần (chiếm tỷ lệ 15,05% vốn điều lệ)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Giá khởi điểm: 41.480 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Lilama 10 do Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 25/01/2019 đến 15h30 ngày 19/02/2019
  • Địa điểm đăng ký và hướng dẫn nộp cọc: xem tại đây
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Trước 16h00 ngày 22/02/2019
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 08h30, ngày 26/02/2019
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hà Nội Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 27/02/2019 đến 16h00 ngày 05/03/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 05/03/2019.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI