Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Lilama 69 – 3 do Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Lilama 69 – 3 do Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Lilama 69 – 3
 • Địa chỉ: Số 515 đường Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: (0220) 3852 584                   Fax: (0220) 3853 958                                                    
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, lặp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp…
 • Vốn điều lệ: 82.793.610.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 2.518.454 cổ phần (chiếm tỷ lệ 30,42% vốn điều lệ)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Giá khởi điểm: 19.650 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Lilama 69 – 3 do Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 25/01/2019 đến 15h30 ngày 19/02/2019
  • Địa điểm đăng ký và hướng dẫn nộp cọc: xem tại đây
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Trước 16h00 ngày 22/02/2019
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 10h00, ngày 26/02/2019
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hà Nội Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 27/02/2019 đến 16h00 ngày 05/03/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 05/03/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI