Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Vĩnh Long
 • Địa chỉ: Số 02 đường Hưng Đạo Vương, P. 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 • Điện thoại: (0270) 3822583                     Fax: (0270) 3829432                 
 • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; ...
 • Vốn điều lệ: 289.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 6.660.500 cổ phần (23,05% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 6.660.500 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 13.600 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 21/02/2019 đến 16h00 ngày 06/03/2019
  • Địa điểm đăng ký và hướng dẫn nộp cọc: xem tại đây.
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Trước 15h00 ngày 12/03/2019
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 15h00, ngày 14/03/2019
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 16h00 ngày 21/03/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 15/03/2019 đến ngày 21/03/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI