Thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

Thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An
 • Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
 • Điện thoại: (0261) 3747 053
 • Fax: (0261) 3747 087
 • Ngành nghề kinh doanh: Trồng, chế biến cà phê
 • Vốn điều lệ: 16.136.900.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 1.343.505 cổ phần (83,26% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 1.343.505 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 25.600 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 29/03/2019 đến 15h30 ngày 19/04/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 24/04/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 10h00, ngày 26/04/2019
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 02/05/2019 đến 16h00 ngày 11/05/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 07/05/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI