Thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên

Thông báo về việc đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên
 • Địa chỉ: Số 12 đường Tây Thành, P. Quang Trung, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: (0221) 3867 199
 • Fax: (0221) 3867 199
 • Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Chi tiết: Quản lý và làm vệ sinh môi trường; Quản lý, chăm sóc duy trì vườn hoa, công viên cây xanh)
 • Vốn điều lệ: 151.113.720.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 6.964.471 cổ phần (46,09% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 6.964.471 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 18.777 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 01 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 28/03/2019 đến 15h30 ngày 19/04/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 24/04/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 08h30, ngày 26/04/2019
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI, Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
​​​
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 02/05/2019 đến 16h00 ngày 11/05/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 07/05/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI