Thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng của Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

Thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng của Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu
 • Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, KV3, Phường V, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
 • Điện thoại: (0293) 877 448
 • Fax:
 • Ngành nghề kinh doanh: Quản lý và khai thác bến xe, bến tàu phà; đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
 • Vốn điều lệ: 34.434.500.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 2.012.470 cổ phần (58,443% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 1.687.290 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 10 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP ra công chúng của Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 01/04/2019 đến 16h00 ngày 18/04/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu gi
 • Trước 15h00 ngày 24/04/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 26/04/2019
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 27/04/2019 đến 16h00 ngày 06/05/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/05/2019 đến ngày 07/05/2019.
* Tài liệu đính kèm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI