Thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng của CTCP Dược phẩm Trung ương 3

Thông báo về việc đấu giá CP ra công chúng của CTCP Dược phẩm Trung ương 3

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Dược phẩm Trung ương 3
 • Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
 • Điện thoại: (0225) 3842576                    Fax: (0225) 3823125                                                     
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu...
 • Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 850.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 12,5% vốn điều lệ)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Giá khởi điểm: 66.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 28/01/2019 đến 15h30 ngày 28/02/2019
  • Địa điểm đăng ký và hướng dẫn nộp cọc: xem tại đây
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Trước 16h00 ngày 05/03/2019
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 09h30, ngày 07/03/2019
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hà Nội Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 08/03/2019 đến 16h00 ngày 14/03/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 15/03/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI