Thông báo về việc đấu giá quyền mua cổ phần của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do HFIC nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá quyền mua cổ phần của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do HFIC nắm giữ
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Lầu 5& 6, Tòa nhà AB Tower, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 3823 3299                   Fax: (028) 3823 3301    
 • Ngành nghề kinh doanh: Môi giới; Tự doanh; Quản lý danh mục đầu tư; Bảo lãnh phát hành; Tư vấn đầu tư chứng khoán; ...
 • Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng
 • Số lượng CP dự kiến phát hành thêm: 86.369.445 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
 • Tỷ lệ thực hiện quyền: 3 : 2 (nghĩa là cứ 03 quyền mua thì sẽ được mua 02 cổ phần phát hành thêm của công ty) với giá phát hành là 14.000 đồng/ cổ phần
 • Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần
 • Số lượng quyền mua đấu giá: 37.500.000 quyền mua cổ phần phát hành thêm, tương ứng với số lượng CP phát hành thêm được quyền mua là 25.000.000 cổ phần (Tỷ lệ số quyền ;mua chào bán thông qua đấu giá/ tổng số quyền mua sở hữu của HFIC là: 100%)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 37.500.000 quyền mua cổ phần
 • Giá khởi điểm: 9.900 đồng/ quyền mua
 • Số lượng quyền mua cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: 150 quyền mua cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 150 quyền mua cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do HFIC nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 28/03/2019 đến 16h00 ngày 05/04/2019
  • Địa điểm đăng ký và hướng dẫn nộp cọc: xem tại đây.
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Trước 15h00 ngày 11/04/2019
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 09h00, ngày 16/04/2019
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 17/04/2019 đến 16h00 ngày 19/04/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/04/2019 đến ngày 23/04/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI