HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 19/01/2022

HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 19/01/2022

Đấu giá mới nhất

Trở về
HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 19/01/2022

18/01/2022

Ngày 19/01/2022, Sở GDCKHN nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.
Trân trọng


Tài liệu đính kèm
  60107_19012022-hnx.pdf
Nguồn tin: HNX
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI