HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 17/08/2022

HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 17/08/2022

Đấu giá mới nhất

Trở về
HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 17/08/2022

17/08/2022

Ngày 17/08/2022, Sở GDCKHN nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.


Tài liệu đính kèm
  55423_17082022-up.pdf
Nguồn tin: HNX
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI