Tin HNX
VXT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXT của CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại như sau:1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/20242. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/20243. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng tiền: - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023- Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)- Thời gian thực hiện: 14/06/2024- Địa điểm thực hiện: + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Vinatranco; khi đến nhận cổ tức yêu cầu: người sở hữu chứng khoán xuất trình căn cước công dân. Thời gian chi trả: từ ngày 14/06/2024 giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật).+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
17/05/2024
Xem thêm
VWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VWS của CTCP Nước và Môi trường Việt Nam như sau:1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/20242. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/20243. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức bằng tiền: - Hình thức trả: Chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)+ Chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 8%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng);+ Tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ là 10%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)- Thời gian thực hiện: 14/06/2024- Địa điểm thực hiện: + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bắt đầu từ ngày 14/06/2024 và xuất trình Căn cước công dân (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy uỷ quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký. Trường hợp cá nhân nhận thay phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND phường, xã nơi cổ đông cư trú.+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
17/05/2024
Xem thêm
VPR: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 351.786 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Minh Tuấn - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: VPR- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 356.240 CP (tỷ lệ 7,08%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 351.786 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu - Phương thức giao dịch: Thoả thuận- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/05/2024- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/06/2024.
17/05/2024
Xem thêm

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471