Tin HNX
PXI: Ngô Thị Thu Hoài - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 10.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thu Hoài- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát- Mã chứng khoán: PXI- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,03%)- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ - Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP 0%)- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thu hồi vốn đầu tư- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/06/2023- Ngày kết thúc giao dịch: 06/06/2023.
08/06/2023
Xem thêm

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471