HOSE: Cập nhật thông tin Chỉ số VN DIAMOND

HOSE: Cập nhật thông tin Chỉ số VN DIAMOND

Đấu giá mới nhất

Trở về
HOSE: Cập nhật thông tin Chỉ số VN DIAMOND

17/01/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Chỉ số VN DIAMOND có hiệu lực ngày 07/02/2022, chi tiết file đính kèm.


Tài liệu đính kèm
 41724_ND--thang-1-2022.pdf
Nguồn tin: HOSE
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI