FUEKIV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 14/01/2022 đến 20/01/2022

FUEKIV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 14/01/2022 đến 20/01/2022

Đấu giá mới nhất

Trở về
FUEKIV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 14/01/2022 đến 20/01/2022

21/01/2022

Quỹ ETF KIM Growth VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 14/01/2022 đến 20/01/2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 14648_2-den-20.01.2022.pdf
Nguồn tin: HOSE
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI