HOSE: Thông tin về việc thi hành kỷ luật đối với Tổng giám đốc Sở GDCK TP. HCM

HOSE: Thông tin về việc thi hành kỷ luật đối với Tổng giám đốc Sở GDCK TP. HCM

Đấu giá mới nhất

Trở về
HOSE: Thông tin về việc thi hành kỷ luật đối với Tổng giám đốc Sở GDCK TP. HCM

22/05/2022

Ngày 20/05/2022, Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ra Quyết định số 21/QĐ-HĐTV về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức Buộc thôi việc đối với ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn tin: HOSE
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI