FUEVN100: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 16/07/2021 đến 22/07/2021

FUEVN100: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 16/07/2021 đến 22/07/2021

Đấu giá mới nhất

Trở về
FUEVN100: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 16/07/2021 đến 22/07/2021

23/07/2021

Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 thông báo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 16/07/2021 đến 22/07/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  54305_7-den-22.07.2021.pdf
Nguồn tin: HOSE
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI