Tin HOSE
L10: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 củaCông ty Cổ phần Lilama 10 (mã CK: L10) như sau: Tài liệu đính kèm 20190305_20190304--L10--TB-ngay-DKCC-hop-DHDCD-TN-2019.pdf
05/03/2019
Xem thêm
CTG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 củaNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã CK: CTG) như sau: Tài liệu đính kèm 20190305_20190304--CTG--TB-ngay-DKCC-hop-DHDCD-TN-2019--nhiem-ky-20192024.pdf
05/03/2019
Xem thêm
BFC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã CK: BFC) như sau: Tài liệu đính kèm 20190305_20190304--BFC--TB-ngay-DKCC-hop-DHDCD-TN-2019.pdf
05/03/2019
Xem thêm
GMD: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ReCollection Pte Ltd.
ReCollection Pte Ltd. báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần GEMADEPT như sau: Tài liệu đính kèm 20190305_20190305--GMD--BCKQGD-Recollection-Pte-Ltd.pdf
05/03/2019
Xem thêm
DPM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Dương Trí Hội
Dương Trí Hội báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần như sau: Tài liệu đính kèm 20190305_20190305--DPM--BC-gdcp--Duong-Tri-Hoi.pdf
05/03/2019
Xem thêm
PVD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Thái Thanh
Trần Thái Thanhthông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí như sau: Tài liệu đính kèm 20190305_20190305--PVD--TB-gdcp--Tran-Thai-Thanh.pdf
05/03/2019
Xem thêm
LGL: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giangthông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2019 như sau: Tài liệu đính kèm 20190305_20190305--LGL--CV-UBCKNN-chap-thuan-gia-han-BCTC-kiem-toan-nam-quy-va-soat-xet-2019.pdf
05/03/2019
Xem thêm
KBC: Thông báo về việc thành lập Công ty con - CTCP Phát triển Đô thị Tiên Dương
Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phầnthông báo về việc thành lập Công ty con - CTCP Phát triển Đô thị Tiên Dương như sau: Tài liệu đính kèm 20190305_20190305--KBC--CBTT-vv-Thanh-lap-Cong-ty-con.pdf
05/03/2019
Xem thêm
CSM: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Namthông báoNghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau: Tài liệu đính kèm 20190305_20190305--CSM--NQHDQT-so-70-thong-bao-ve-ngay-dkcc-tham-du-DHDCD-thuong-nien.pdf
05/03/2019
Xem thêm
QBS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau: Tài liệu đính kèm 20190305_20190305--QBS--NQ-HDQT-vv-chot-danh-sach-to-chuc-dhcd-2019.pdf
05/03/2019
Xem thêm

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471