Tin HOSE
LM8: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Lilama 18thông báo về việc nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: Tài liệu đính kèm 20190530_20190530--LM8--Giay-xac-nhan-thay-doi-noi-dung-DKDN-28.5.2019.pdf
30/05/2019
Xem thêm
SHI: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2019
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hàthông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2019 như sau: Tài liệu đính kèm 20190530_20190530--SHI--CBTT-ve-viec-ky-hop-dong-kiem-toan-2019.pdf
30/05/2019
Xem thêm
STK: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2018
Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷthông báoNghị quyết HĐQT về việc thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2018 như sau: Tài liệu đính kèm 20190530_20190530--STK--NQ-HDQT-chot-danh-sach-tra-co-tuc-2018.pdf
30/05/2019
Xem thêm
TDW: Đính chính Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 4 năm 2019
Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thông báo đính chính Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 4 năm 2019 như sau: Tài liệu đính kèm 20190530_20190530--TDW---CBTT-NQ-HDQT-11-ky-ket-HD-thue-tai-san-nam-2019-dinh-chinh.pdf
30/05/2019
Xem thêm
VMD: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bốQuyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau: Tài liệu đính kèm 20190530_20190530--VMD--CBTT-Bo-Nhiem-Pho-TGDTran-Quang-Huy.pdf
30/05/2019
Xem thêm
SZC: Quyết định của HĐQT về việc vay vốn đầu tư dự án Sân Golf Châu Đức
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức công bố Quyết định của HĐQT về việc vay vốn đầu tư dự án Sân Golf Châu Đứcnhư sau: Tài liệu đính kèm 20190530_20190530--SZC--CBTT-NQ-HDQT-ve-viec-vay-von-Dau-tu-Du-an-San-Golf-Chau-Duc.pdf
30/05/2019
Xem thêm
GEX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Bích Ngọc thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau: Tài liệu đính kèm 20190530_20190530--GEX--TBGD-CDNBNguyen-Thi-Bich-Ngoc.pdf
30/05/2019
Xem thêm
SZC: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau: Tài liệu đính kèm 20190530_20190530--SZC--CBTT-Giay-uy-quyen-CBTT-doi-voi-Ong-Nguyen-Van-Tuan.pdf
30/05/2019
Xem thêm
SZC: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức công bốQuyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau: Tài liệu đính kèm 20190530_20190530--SZC--NQ-HDQT-bo-nhiem-Pho-Tong-Giam-doc-Truong-Thanh-Hiep.pdf
30/05/2019
Xem thêm
SZC: Quyết định của HĐQT về việc ký Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với CTCP Sonadezi Giang Điền
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức công bốQuyết định của HĐQT về việc ký Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với CTCP Sonadezi Giang Điền như sau: Tài liệu đính kèm 20190530_20190530--SZC--NQ-HDQT-ky-HD-Dich-vu-Tu-van-giam-sat-thi-cong-xay-dung-voi-ben-lien-quan.pdf
30/05/2019
Xem thêm

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471