Về quỹ DCDS

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS) 1. Tên quỹ Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC Tên viết

Đấu giá mới nhất

Về quỹ DCDS

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NĂNG ĐỘNG DC (DCDS)

1. Tên quỹ

  • Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC
  • Tên viết tắt: DCDS

2. Tổ chức phát hành: CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

  • Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/12/2020
  • Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701 – 04, lầu 17, Cao ốc Văn phòng Melinh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
  • Điện thoại: 08 38251488                                       Fax: 08 38251489

3. Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Standard Chartered

4. Tính chất và thời gian hoạt động của Quỹ: Quỹ công chúng dạng mở, không thời hạn

5. Tần suất giao dịch: Các ngày giao dịch trong tuần.

6. Mô tả tóm tắt Phân bổ Tài sản

Chiến lược đầu tư của Quỹ DCDS dạng mở là đầu tư năng động vào các loại chứng khoán vốn của các công ty hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trái phiếu chuyển đổi cùng với các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam…), giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ. Theo phân loại trong danh mục này, trái phiếu chuyển đổi sẽ là một phần trong danh mục chứng khoán nợ. Trong điều kiện bình thường, Quỹ sẽ duy trì mục tiêu phân bổ đầu tư bao gồm khoảng 20% giá trị tài sản ròng của quỹ vào chứng khoán nợ và tiền, và khoảng 80% vào chứng khoán vốn, ưu tiên đầu tư vào cổ phiếu các công ty có vốn hoá lớn và vừa có tiềm năng tăng trưởng cao. Trong một số trường hợp, khi điều kiện vĩ mô và tình hình thị trường thay đổi, Quỹ DCDS có thể thay đổi tỷ lệ phân bổ tài sản giữa cổ phiếu và trái phiếu ở mức +/-10% giá trị tài sản ròng so với tỷ trọng mục tiêu nhằm nắm bắt tốt nhất cơ hội tăng trưởng hoặc giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư. Để tìm hiểu thêm, Quý khách hàng tham khảo tài liệu về quỹ:        

Để được tư vấn cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng SSI Contact Center số 1900545471/ 02839141678 nhấn 19 hoặc Quý Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua các Chi nhánh/Phòng giao dịch của SSI trên cả nước.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI