Về quỹ MAFEQI

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI) Tên quỹ: Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife Tên viết tắt: Quỹ

Đấu giá mới nhất

Về quỹ MAFEQI

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI)

 1. Tên quỹ:
 • Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife
 • Tên viết tắt: Quỹ MAFEQI
 1. Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Toà Nhà Manulife Plaza, số 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: 848 5416 0760   
 • Fax: 848 5416 0757
 1. Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
 2. Tính chất và thời gian hoạt động của Quỹ: Quỹ công chúng dạng mở, không thời hạn
 3. Tần suất giao dịch: Thứ Hai và Thứ Sáu hàng tuần
 4. Mệnh giá CCQ: 10.000 VNĐ/CCQ
 5. Tổng đơn vị quỹ tối đa lưu hành: Không xác định
 6. Hạn mức tối thiểu mua lần đầu: 1.000.000 VNĐ
 7. Mục tiêu, Chiến lược đầu tư & Phân bổ Tài sản
 • Mục tiêu của Quỹ MAFEQI là đem đến sự tăng trưởng giá trị đầu tư vốn trong thời gian từ trung hạn đến dài hạn trong khi hạn chế một phần rủi ro biến động giá trị đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu có yếu tố bền vững trong hoạt động nhưng vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng cao trong những năm sắp tới. Quỹ MAFEQI đầu tư vào danh mục cổ phiếu chủ yếu là cổ phiếu niêm yết với một tỷ trọng lớn trong danh mục tập trung vào các cổ phiếu tốt trong các ngành có hoạt động kinh doanh ít phụ thuộc vào sự thay đổi của chu kỳ kinh tế và các ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt.
 • Chiến lược đầu tư của Quỹ MAFEQI được xây dựng trên nền tảng của một quy trình đầu tư cổ phiếu kết hợp cả yếu tổ Từ Trên Xuống (Top Down - Phân tích tổng quan kinh tế và ngành) và Từ Dưới Lên (Bottom Up - Phân tích cơ bản công ty) với tầm nhìn từ trung đến dài hạn. Phân tích cơ bản công ty là cốt lõi của chiến lược đầu tư này. Lĩnh vực đầu tư của Quỹ MAFEQI tập trung vào cổ phiếu các công ty thuộc ngành hàng tiêu dùng, tiện ích, dược phẩm, viễn thông và các công ty có tiềm năng tăng trưởng mạnh.
 • Danh mục đầu tư mục tiêu dài hạn của Quỹ sẽ được phân bổ như sau:
 • Quỹ sẽ phân bổ một tỷ trọng lớn (tối thiểu năm mươi phần trăm (50%) giá trị tài sản) của danh mục vào các cổ phiếu trong các ngành có hoạt động kinh doanh ít phụ thuộc vào sự thay đổi của chu kỳ kinh tế ví dụ như các doanh nghiệp tốt thuộc ngành tiêu dùng, tiện ích, dược phẩm và viễn thông.
 • Phần còn lại của danh mục sẽ đầu tư vào cổ phiếu của các công ty tăng trưởng mạnh cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế.
 • Tỷ trọng tiền mặt mục tiêu của Quỹ MAFEQI là năm phần trăm (5%).
 • Tại mỗi thời điểm tỷ trọng phân bổ danh mục có thể khác với mức mục tiêu.

Để tìm hiểu thêm, Quý khách hàng tham khảo tài liệu về quỹ MAFEQI:

Để được tư vấn cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Trung tâm dịch vụ khách hàng SSI Contact Center số 1900545471/ 02839141678 nhấn 19 , hoặc Quý Nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp qua các Chi nhánh/Phòng giao dịch của SSI trên cả nước.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI