Về quỹ SSIBF

1. Mục tiêu đầu tư Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả

Đấu giá mới nhất

Về quỹ SSIBF

1. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định.

2. Chiến lược đầu tư

Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động dựa trên các đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, mức độ tăng trưởng của ngành cùng đánh giá sức khỏe tài chính của các tổ chức phát hành. Danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, kết hợp giữa các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỷ lệ phù hợp để đạt được mục tiêu đầu tư trong dài hạn. Bên cạnh đó, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ linh hoạt tận dụng các cơ hội thị trường để gia tăng giá trị cho Quỹ trong ngắn hạn.

3. Phân bổ tài sản

Quỹ tập trung đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các loại tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên. Kỳ hạn của danh mục trái phiếu của Quỹ sẽ là kỳ hạn tổng hợp phụ thuộc vào tỷ lệ phân bổ vào nhóm tài sản với mục tiêu đầu tư dài hạn và nhóm tài sản với mục tiêu đầu tư ngắn hạn và có thanh khoản tốt hơn.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SSIBF

Tên Quỹ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI

Tên viết tắt

SSIBF

Loại hình Quỹ

Quỹ công chúng dạng mở

Giá trị đăng ký mua tối thiểu

-    Số tiền đặt mua tối thiểu áp dụng cho sản phẩm thường (mã sản phẩm SSISBFN001) : 10.000 VND
-    Số tiền đặt mua tối thiểu áp dụng cho các sản phẩm SIP: 
                         + Mã sản phẩm SSIBFS003 (SIP tháng): 10.000 VND
                         + Mã sản phẩm SSIBFS003 (SIP quý): 30.000 VND

Thời gian hoạt động

Không thời hạn

Công ty Quản Lý Quỹ

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)

Ngân hàng giám sát

Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hà Thành

Số dư tối thiểu trên tài khoản

100 Chứng Chỉ Quỹ

Kỳ giao dịch

Hằng ngày

Hạn nộp lệnh giao dịch

14h59 phút ngày T-1

Đại lý chuyển nhượng

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)

Công ty kiểm toán

Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam / Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Mục tiêu/Chiến lược đầu tư

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định

Giá dịch vụ

 

ĐIỀU KIỆN

TỶ LỆ GIÁ DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH

 

0%

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI

Thời gian nắm giữ

 

Dưới 1 tháng

0,02%

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

0,08%

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

0,16%

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng  

0,07%

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

0,10%

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

0,12%

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

0,15%

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

0,17%

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

0,20%

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

0,22%

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

0,25%

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

0,27%

Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng

0,30%

Từ 24 tháng trở lên

0,00%

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG

Miễn phí

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI

Miễn phí

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH CHO ĐÀU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP)/ ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT (SIPLH)

Miễn phí

*Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bản Cáo Bạch và Điều lệ họat động của Quỹ để biết thêm chi tiết

 

Để được tư vấn cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Trung tâm dịch vụ khách hàng SSI Contact Center số 1900545471/ 02839141678 nhấn 19, hoặc Quý Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua các Chi nhánh/Phòng giao dịch của SSI trên cả nước
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI