Về quỹ SSI-SCA

Mục tiêu đầu tư Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định

Đấu giá mới nhất

Về quỹ SSI-SCA
  1. Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định. Quỹ sẽ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của Công Ty Quản Lý Quỹ với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của Quỹ là bảo vệ lợi ích của người sở hữu Chứng Chỉ Quỹ

  1. Chiến lược đầu tư

Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, tập trung đầu tư vào danh mục các cổ phiếu niêm yết của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, có thị phần lớn, năng lực quản trị tốt, tình hình tài chính vững mạnh, có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện thị trường không thuận lợi, và đang được định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty.

Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định cho Quỹ.

  1. Phân bổ tài sản

Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của SSIAM với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của Quỹ là bảo vệ lợi ích của người sở hữu Chứng Chỉ Quỹ. Khi thị trường và nền kinh tế được SSIAM đánh giá là thuận lợi, Quỹ có thể sẽ phân bổ đầu tư đến 98% tài sản của Quỹ vào cổ phiếu. Trong phần giá trị đầu tư vào cổ phiếu, Quỹ cũng có thể đầu tư đến 20% vào các công ty có giá trị vốn hóa thị trường với thanh khoản thấp hơn.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SSI-SCA

Tên Quỹ

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI

Tên viết tắt

SSI-SCA

Loại hình Quỹ

Quỹ công chúng dạng mở

Giá trị đăng ký mua tối thiểu

-    Số tiền đặt mua tối thiểu áp dụng cho sản phẩm thường (mã sản phẩm SSISCAN001): 10.000 VND
-    Số tiền đặt mua tối thiểu áp dụng cho các sản phẩm SIP: 
                     + Mã sản phẩm SSISCAS003 (SIP tháng): 10.000 VND
                     + Mã sản phẩm SSISCAS003 (SIP quý): 30.000 VND

Thời gian hoạt động

Không thời hạn

Công ty Quản Lý Quỹ

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM)

Ngân hàng giám sát

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Số dư tối thiểu trên tài khoản

N/A

Kỳ giao dịch

Các ngày giao dịch trong tuần (ngày T)

Hạn nộp lệnh giao dịch

14h59 phút ngày T-1

Đại lý chuyển nhượng

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)

Công ty kiểm toán

Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam / Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Mục tiêu/Chiến lược đầu tư

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định

Giá dịch vụ

Giá dịch vụ phát hành các lần giao dịch sau IPO (tùy thuộc vào quy mô đầu tư): 

Từ 10 ngàn đồng đến 1 tỷ đồng

 0,75% 

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng 

 0,50% 

Từ trên 10 tỷ đồng trở lên

 0,25% 

 

Giá dịch vụ mua lại (tùy vào thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư):

Thời gian nắm giữ đến hết 12 tháng

 1,25% 

Thời gian nắm giữ trên 12 tháng - 24 tháng

 0,75% 

Thời gian nắm giữ trên 24 tháng

 Miễn phí 

 

Giá dịch vụ chuyển đổi: Miễn phí

Giá dịch vụ chuyển nhượng: Miễn phí

Giá dịch vụ Phát Hành khi tham gia Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ: Miễn phí.

*Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bản Cáo Bạch và Điều lệ họat động của Quỹ để biết thêm chi tiết

Để tìm hiểu thêm, Quý khách hàng tham khảo tài liệu về quỹ:

  1. Thông tin liên hệ

Nhà đầu tư liên hệ trực tiếp tới các văn phòng, chi nhánh, PGD của SSI tại đây hoặc liên hệ qua trung tâm dịch vụ khách hàng SSI số 1900 5454 71 / 028-39141678 nhấn phím 19

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI