Ban lãnh đạo

(Ông) NGUYỄN MẠNH HÙNG

Chủ Tịch Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

 • Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ Tịch SSIAM từ tháng 5/2020.
 • Ông Hùng là một trong những người sáng lập của Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI). Ông Hùng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành luật và là luật sư sáng lập của HPLaw. Ông từng giữ vị trí Giám Đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Y&P, luật sư tại Văn Phòng Luật Sư Nghiêm & Chính, và chuyên gia luật tại PETEC Thành Phố Hồ Chí Minh (một công ty thành viên của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam).
 • Ông Hùng hiện đang là luật sư thuộc Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh, đồng thời là Chủ Tịch của Công Ty Nguyễn Sài Gòn, một công ty tư vấn đầu tư.
 • Ông Nguyễn Mạnh Hùng là cử nhân Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

(Bà) Lê Thị Lệ Hằng

Tổng Giám Đốc

 • Bà Hằng là Tổng giám đốc SSIAM từ năm 2010. 
 • Bà Hằng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại SSIAM, CTCP Chứng Khoán Sài Gòn (nay là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI) và W.P.Stewart, một công ty quản lý quỹ có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Tại SSI, bà Hằng từng giữ chức vụ Giám Đốc Khối Phân Tích và Tư Vấn Đầu Tư kiêm trợ lý cho Chủ Tịch Hội đồng Quản trị và Giám Đốc Khối Phát Triển Khách Hàng Tổ Chức.
 • Bà là thành viên Hội đồng Quản trị của một số công ty niêm yết.
 • Bà Hằng có bằng Thạc sỹ Tài chính và Cử nhân Kế toán của trường American University, Hoa Kỳ.

(Bà) Tô Thùy Linh

Phó Tổng Giám Đốc

 • Gia nhập SSIAM từ năm 2011, Bà Linh hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách các lĩnh vực phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm, vận hành, luật và kiểm soát tuân thủ, nhân sự và công nghệ thông tin của SSIAM. Trước đó, Bà là Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm của SSIAM.
 • Bà Linh có bằng Thạc Sỹ chuyên ngành Ngân hàng của trường University of New South Wales và Cử Nhân chuyên ngành Tài chính và Kế toán của trường University of Sydney, Úc. Bà là thành viên của chương trình Beta Gamma Sigma, Hoa Kỳ.

(Ông) Nguyễn Phan Dũng

Phó Tổng Giám Đốc

 • Gia nhập SSIAM từ năm 2007, ông Dũng hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tư vấn Đầu tư. Ông Dũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư với các định chế tài chính như ABN AMRO, CBOT và Intercall tại Chicago, Hoa Kỳ.
 • Ông là thành viên Hội đồng Quản trị của một số công ty chưa niêm yết.
 • Ông Dũng có bằng Cử nhân Kinh tế của trường Knox College, và MBA của trường Loyola University, Chicago, Hoa Kỳ, nơi ông là thành viên của chương trình Beta Gamma Sigma và cũng là thành viên của Hiệp Hội Quản lý Rủi Ro Quốc Tế.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI