Ban lãnh đạo

(Ông) Nguyễn Duy Hưng

Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc SSI - Chủ Tịch SSIAM

 • Ông Hưng là một lãnh đạo doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm, đi tiên phong trong lĩnh vực đầu tư và chứng khoán. Ông thành lập Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (nay là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI) vào năm 1999, công ty chứng khoán có quy mô lớn nhất và đầu ngành tại Việt Nam.
 • Ông Hưng là chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN.

(Bà) Lê Thị Lệ Hằng

Tổng Giám Đốc

 • Bà Hằng là Tổng giám đốc SSIAM từ năm 2010. 
 • Bà Hằng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại SSIAM, CTCP Chứng Khoán Sài Gòn (nay là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI) và W.P.Stewart, một công ty quản lý quỹ có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Tại SSI, bà Hằng từng giữ chức vụ Giám Đốc Khối Phân Tích và Tư Vấn Đầu Tư kiêm trợ lý cho Chủ Tịch Hội đồng Quản trị và Giám Đốc Khối Phát Triển Khách Hàng Tổ Chức.
 • Bà là thành viên Hội đồng Quản trị của một số công ty niêm yết.
 • Bà Hằng có bằng Thạc sỹ Tài chính và Cử nhân Kế toán của trường American University, Hoa Kỳ.

(Bà) Tô Thùy Linh

Phó Tổng Giám Đốc

 • Gia nhập SSIAM từ năm 2011, Bà Linh hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách các lĩnh vực phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm, vận hành, luật và kiểm soát tuân thủ, nhân sự và công nghệ thông tin của SSIAM. Trước đó, Bà là Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm của SSIAM.
 • Bà Linh có bằng Thạc Sỹ chuyên ngành Ngân hàng của trường University of New South Wales và Cử Nhân chuyên ngành Tài chính và Kế toán của trường University of Sydney, Úc. Bà là thành viên của chương trình Beta Gamma Sigma, Hoa Kỳ.

(Ông) Nguyễn Phan Dũng

Phó Tổng Giám Đốc

 • Gia nhập SSIAM từ năm 2007, ông Dũng hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách mảng đầu tư vào các công ty tư nhân. Ông Dũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư với các định chế tài chính như ABN AMRO, CBOT và Intercall tại Chicago, Hoa Kỳ.
 • Ông là thành viên Hội đồng Quản trị của một số công ty niêm yết.
 • Ông Dũng có bằng Cử nhân Kinh tế của trường Knox College, và MBA của trường Loyola University, Chicago, Hoa Kỳ, nơi ông là thành viên của chương trình Beta Gamma Sigma và cũng là thành viên của Hiệp Hội Quản lý Rủi Ro Quốc Tế.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI