Công bố thông tin

NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%) 1 tháng 3 tháng Từ đầu năm Từ khi thành lập* VLGF 9.992,03 -0,04% N/A N/A -0,04% VN-Index 1,54% N/A

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
9.112,64
-122,40 (-1,33%) Cập nhật ngày 24/05/2022
Công bố thông tin
SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở với Công Ty Cổ Phần FINCORP cho Quỹ VLGF

Ngày 10/05/2022, SSIAM ký hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công Ty Cổ Phần FINCORP cho Quỹ VLGF. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

10/05/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

28/04/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin về việc khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc khắc phục sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

26/04/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Tăng Trường Dài Hạn Việt Nam

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

22/04/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin Điều Lệ Quỹ đã được sửa đổi, bổ sung

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI công bố thông tin Điều Lệ Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ ngày 22/4/2022.

22/04/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin về cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ, chi tiết như file đính kèm.

19/04/2022

Xem thêm
Thông Báo Lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSI-SCA), Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF) và Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch Giỗ Tổ Hùng Vương và 304 - 1/5 của Quỹ SSI-SCA , Quỹ SSIBF và Quỹ VLGF, chi tiết trong file đính kèm.

05/04/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư, chi tiết như file đính kèm.

01/04/2022

Xem thêm
Tài liệu họp và Phiếu lấy ý kiến Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 của Quỹ VLGF

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)- Đại hội Nhà Đầu Tư Thường Niên năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bảnCông Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Nhà Đầu Tư Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam(“Quỹ”).

30/03/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

18/03/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI