Công bố thông tin

NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%) 1 tháng 3 tháng Từ đầu năm Từ khi thành lập* VLGF 9.992,03 -0,04% N/A N/A -0,04% VN-Index 1,54% N/A

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
8.871,77
30,70 (0,35%) Cập nhật ngày 01/02/2023
Công bố thông tin
VLGF: Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ VLGF

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ VLGF, chi tiết như file đính kèm.

30/12/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên tạm thời làm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ VLGF

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) công bố thông tin bổ nhiệm thành viên tạm thời làm Thành Viên Độc Lập Ban Đại Diện Quỹ VLGF, chi tiết như file đính kèm.

30/12/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin Giấy Phép Điều Chỉnh Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI – Công ty quản lý quỹ của Quỹ VLGF. Chi tiết như file đính kèm

19/12/2022

Xem thêm
VLGF: Thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch năm 2023

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp Tết Dương Lịch và TếtÂm Lịch 2023củaQuỹ VLGF, chi tiết trong file đính kèm.

15/12/2022

Xem thêm
VLGF: công bố thông tin khắc phục vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

28/11/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc vượt mức hạn chế đầu tư, chi tiết như file đính kèm.

25/11/2022

Xem thêm
VLGF: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời là người nội bộ của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam, chi tiết như file đính kèm

16/11/2022

Xem thêm
VLGF: Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch, chi tiết như file đính kèm.

03/11/2022

Xem thêm
VLGF: Sửa đổi, bổ sung Bản Cáo Bạch Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo Bạch, chi tiết như file đính kèm.

02/11/2022

Xem thêm
VLGF: công bố thông tin khắc phục vượt mức hạn chế đầu tư

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) công bố thông tin về việc hoàn tất khắc phục sai lệch cơ cấu đầu tư, chi tiết tại file đính kèm.

11/10/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI