VLGF: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời

Trở lại
VLGF: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF)

16/11/2022

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (“SSIAM”) xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI, đồng thời là người nội bộ của Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam, chi tiết như file đính kèm

Công ty cổ phần chứng khoán SSI